księgowość legnica

Księgowość, ZUS, Kadry i płace

Oferuję pełen zakres usług księgowych, w skład których wchodzą:

 •  prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, a także sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej PCC,
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami, współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i ZUS,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • sporządzanie bilansów i rachunku wyników w trakcie roku dla wewnętrznych potrzeb jednostki lub np. banku,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych w zarządzaniu jednostką dla Właścicieli, Zarządu, Rady Nadzorczej, itp.,
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową,
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Obsługa kadrowo płacowa obejmuje m.in:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe pracowników),
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych,
 • rejestracja z ZUS nowo przyjętych pracowników, zgłaszanie zmian i wyrejestrowanie zwolnionych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie rocznych informacji dla pracowników o wysokości składek,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań do GUS,

 

W ramach świadczonych usług oferuję również:

 • Bieżące doradztwo księgowe i podatkowe,
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej – rejestracja w rejestrze przedsiębiorców, KRS, REGON, NIP,
 • Analizę korzyści przy wyborze formy opodatkowania,
 • Sporządzanie na zlecenie Klienta wniosków kredytowych,
 • Opracowywanie regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Opracowywanie Zakładowych Planów Kont, Polityki Rachunkowości,
 • Opracowywanie procedur księgowych i obiegu dokumentów,
 • Doradztwo i reprezentowanie Klientów przed organami kontrolującymi w zakresie VAT, PIT, CIT, ZUS łącznie z przygotowaniem strategii obrony, sporządzaniem wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń do protokołów i odwołań od postanowień niekorzystnych dla Klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów JKJ-MAX stwarza możliwość współpracy na odległość, wykorzystując możliwości internetu (przesyłanie e-maila z zeskanowanymi dokumentami). Oferta e- biura będzie powiększana sukcesyjnie o kolejne usługi, na zakres których wpływ będą mieli klienci.

BHP

Oferuję usługi w zakresie BHP, w skład których wchodzą:

 • szkolenia z BHP dla pracowników - wstępne, okresowe, umożliwiające podjęcie oraz kontynuację pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • przygotowanie dokumentacji wypadku w pracy i w drodze do pracy.

 

Szkolenia

Zajmuję się również organizacją szkoleń z zakresu:

 • podatków,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy.

Eksperci, z którymi współpracuję to ludzie, którzy posiadają dużą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z dużym doświadczeniem zawodowym. Mają różne tytuły, zajmują różne stanowiska i pracują w różnych miejscach, ale łączy ich jedno - chęć dzielenia się wiedzą z innymi. Prowadzone przez nich szkolenia to nie tylko wykłady, ale także przykłady z codziennych zawodowych doświadczeń oraz odpowiedzi na zadawane pytania.

gwarant3

DANE REJESTROWE

NIP: 694 15 52 456
REGON: 022339282

KONTAKT

Biuro Rachunkowe JKJ-MAX
Jerzy Sarapata

Kolonia Kołłątaja 49 K
59-225 Chojnów

telefon: 693 808 008
e-mail: jsarapata@jkj-max.pl

ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU