księgowość legnica

Atutem biura JKJ-MAX jest profesjonalizm połączony z rozsądną ceną za świadczone usługi. Oferuję bezpłatna pomoc przy zakładaniu Firmy.

Natomiast ceny usług biura ustalane są indywidualnie z Klientem i uzależnione są w szczególności od:

  • formy prawnej prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej,
  • rodzaju ewidencji księgowej (księga przychodów i rozchodów, ryczałt),
  • miesięcznej ilości dokumentów podlegających zaewidencjonowaniu,
  • ilości zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,
  • rodzaju działalności (handlowa, usługowa, produkcyjna).

Wynagrodzenie za usługi może być ustalane:

  • w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa wraz z wszelkimi zestawieniami lub informacjami według wcześniejszych uzgodnień.
  • według ilości zaksięgowanych dokumentów i ilości zatrudnionych osób w danym miesiącu.

Ponadto w trosce o Państwa czas, możliwy jest odbiór dokumentów z siedziby firmy.

gwarant3

DANE REJESTROWE

NIP: 694 15 52 456
REGON: 022339282

KONTAKT

Biuro Rachunkowe JKJ-MAX
Jerzy Sarapata

Kolonia Kołłątaja 49 K
59-225 Chojnów

telefon: 693 808 008
e-mail: jsarapata@jkj-max.pl

ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU